Videoer

Her kan du se en række videoer om børns trivsel og udvikling

I videoerne beskriver Jonna Jepsen typiske vanskeligheder, som børn kan være i, og giver konkrete forslag til, hvordan man kan imødekomme dem.

Du får let forståelige og logiske forklaringer på sammenhænge mellem barnets historie og aktuelle trivsel og adfærd. Det giver en dybere forståelse af dit barns udfordringer i hverdagen.

Du får også forslag til, hvordan du kan tilrettelægge hverdagen og tilgangen til barnet, så det støtter processen med en god trivsel og en positiv udvikling.

 

I videoerne gives mange råd til hverdagen, men når et barn ikke trives helt godt, har det brug for hjælp til at blive bygget op i nervesystem og følelsesliv. Vinklerne og mulighederne er mange, og det er altid nødvendigt at tage udgangspunkt i det enkelte barn.

Ved en udredende samtale i Rafael Centeret klarlægger vi, hvilken opbyggende indsats, der vil være optimal for det enkelte barn, så det får nye forudsætninger for at trives og udvikle sig. Vi vil have fokus på rammerne i hverdagen og anvise effektiv terapeutisk og/eller behandlingsmæssig indsats ud fra et helhedsperspektiv.