Skoletrivsel

Vi har en helhedsorienteret tilgang til at skabe bedre skoletrivsel for både børn, lærere og pædagoger

Der er tale om en ny og gennemgribende indsats til børn i vanskeligheder

– uanset om børnene har en diagnose eller ej

 

 

Vi arbejder ikke med symptombeskrivelser som forklaringsmodeller, men går bag om symptomerne for at afhjælpe årsagerne.

Vi gennemfører helhedsorienteret indsats på skoler. Det kan fx være i form af et fuldt koncept, hvor vi står for individuelle sansemotoriske test, stimuleringsvejledning, forældresamtaler, kreative processer for følelsesbearbejdning samt kurser for lærere og pædagoger.

Det kan også være i form af et 3-dages kursus, hvor lærere og pædagoger bliver klædt på til selv at gennemføre sansestimulering og kreative processer, og hvor der via rollespil øves konstruktivt kollegialt samarbejde, lige som forældresamarbejdet kommer i fokus.

 

Læs mere under “Inklusion i praksis” samt “Kurser” under fanen “Skoletrivsel”.

 


Vores metoder er grundigt afprøvet

Vi har gennemført et pilotprojekt med 2 specialklasser på Lindevangskolen, Frederiksberg.

Hele forløbet blev filmet, og optagelserne blev til TV2-dokumentaren:

Filmen blev vist i fuld biograflængde på biblioteker over hele landet.

Den blev vist i en kortere version på TV2 den 4. juni 2013 med genudsendelse den 8. juni 2013, kl. 12:15.

Den er desuden blevet vist på norsk, svensk og polsk TV og har vundet flere priser.

 


 

De tre hovedpersoner i filmen udviklede sig markant. De kom i væsentlig bedre trivsel i løbet af Rafael Centerets interventionsprojekt i deres specialklasse på Lindevangskolen, Frederiksberg

 

Marino, Martine, Victor
Marino, Martine, Victor

 

 

Marino fik kontrol over sig selv og sine impulser og reagerede ikke længere aggressivt. Han havde markant mindre frustration og færre og svagere reaktioner. Blev mindre grænsesøgende, bedre til at tilpasse sig, mere hensyntagende, bedre til at sætte ord på følelser, bedre til at løse konflikter og mere tryg. Hans selvopfattelse og identitet blev styrket, han fik et bedre spisemønster og hans skoletrivsel og indlæring blev bedre; hukommelse, koncentration og læsning blev styrket.

 

Martine blev fri af sin epilepsidiagnose, sin medicin og sine ritualer/manier. Hun blev bedre til at huske, ræsonnere, koncentrere sig, læse, indlære og lave lektier. Hendes spisning blev bedre, hun havde ikke længere mareridt, og hun blev bedre til at håndtere konflikter. Ikke mindst skete der en revolution i hendes følelsesliv: Hun fik en tilknytning til sin far, udviklede sit sociale liv, begyndte at vise kærlighed og empati og fik et bedre selvværd.

 

Victor fik mere ro og rummelighed og blev bedre til at holde koncentrationen og opmærksomheden, styre sine impulser og sætte ord på følelser og situationer. Hans indlæring blev bedre, han blev sjældnere vred og oprørt, fik mere gåpåmod, blev mere hensyntagende, havde færre mareridt, spiste mere afbalanceret og havde ikke længere hovedpine.

 

 

OBS: Kun Victor havde fået en ADHD-diagnose. Martine havde tidligere diagnosen, men den blev erstattet af en epilepsidiagnose, som hun nu efter Rafael Centerets indsatsforløb ikke længere har.

Marino havde ikke en egentlig bogstavdiagnose, men var kategoriseret som et barn “med tilpasningsreaktion, adfærdssymptomer og emotionelle symptomer”.

 

 

Læs mere om børnene i filmen her

Læs mere om projektet under “Skoletrivsel” i menubjælken ovenfor.

Læs mere på filmens Facebookside 

Køb filmen i sampak med bogen “Bag symptomerne og ind til barnet” her

Køb filmen alene som DVD her

Stream filmen på vimeo.com

 

Kontakt projektleder Jonna Jepsen på tlf. 7020 1509 eller mail jonna@rafaelcenteret.dk

 

 

Interventionsprojektet er støttet af FrederiksbergFonden og Den Faberske Fond.