Skoleprojekt – Projektgruppe

Definition af børnegruppe

Marino, Martine og Victor
Marino, Martine og Victor

Gruppen bestod af 2 specialklasser på Lindevangskolen, Frederiksberg, med i alt 13 elever i alderen 6-9 år med en overvægt af børn på 7 år. Kønsfordeling: 3 piger, 10 drenge. Den ene pige måtte udgå af projektet undervejs pga. nedsatte ressourcer i hjemmet.

Børnenes gestationsalder fordelte sig således: uge 27: 1, uge 38-39: 5, uge 40: 1, uge 41: 2, uge 42: 3.

Fødselsvægten var: 1 under 1.500 gr., 1 på 2.500 gr., 4 på 3.000-3.500 gr., 2 på 3.500-4.000 gr. Og 4 på over 4.000 gr.

Ved projektstart havde 4 børn ADHD-diagnose, 2 astmadiagnose, 1 epilepsidiagnose og 2 diagnoser på området følelsesmæssige/ psykosociale vanskeligheder. Derudover 1 barn med klumpfod og 1 barn med let spasticitet.

Arousalniveau: 6 højt, 2 lavt, 2 normalt, 1 nomalt/højt, 1 normalt/lavt.

 

Traumatisering fra pre-, neo- og postnatale forhold

Alle børn med en enkelt undtagelse har haft svære forhold på disse områder. For nogles vedkommende har der været tale om graviditetsproblemer. Nogle har haft svære fødsler, andre har været udsat for voldsomt mange undersøgelser og behandlinger. For andres vedkommende har der været svære følelsesmæssige belastninger/traumer.

 

Beskrivelse af familieforhold

Der var stor diversitet i familieforholdene, men for majoriteten af børnene gjaldt det, at der var familiemæssige udfordringer. Det var fx skilsmisse, splittelse mellem nationaliteter, belastede forhold mellem de fraskilte forældre, psykisk lidelse, dødsfald, trusler, vidne til vold. Men der var også ressourcestærke forældre med stort overskud. Fælles for alle var, at de gjorde en stor indsats for deres børn ud fra de rammer og muligheder, de hver især havde. Alle børn fik meget forældreopmærksomhed. Nogle af børnene manglede dog faste rammer og grænsesætninger i hjemmet.

 

Projektstyringsgruppen

RC - gruppefoto 1, uden ramme

Projektgruppen fra venstre:

Lene Knudsen, Birte Glud, Pia Schackinger Christensen og Jonna Jepsen

 

Projektleder, specialkonsulent, forfatter Jonna Jepsen

Jonna Jepsen er specialkonsulent, forfatter, foredragsholder, underviser og fungerer som projektleder og leder af Rafael Centeret. Jonna har siden 1992 arbejdet tværfagligt med at forebygge og afhjælpe følger af for tidlig fødsel. De seneste år har det udfoldet sig til at omfatte arbejde med optimeret trivsel og udvikling før børn og unge generelt.

Jonna har en baggrund inden for kommunikation og formidling og har flere uddannelser på det felt, bl.a. som voksenunderviser. Læs mere her og her.

Telefon: 7020 1509. Mail: jonna@rafaelcenteret.dk

Motorikvejleder, afspændingspædagog Lene Knudsen

Lene Knudsen er motorikvejleder, afspændingspædagog og kranio-sakral terapeut og har sit daglige virke på APA (Afspændings Pædagogernes Aftenskole) i København. Lene udfører grundmotoriske test af især børn og unge og vejleder i sansemotorisk stimulering. Derudover fungerer hun som instruktør på flere af APAs hold og som kranio-sakral terapeut, og hun har desuden ergonomiske aktiviteter i virksomheder, lige som hun holder foredrag og underviser. Læs mere her.

Synstræningskonsulen Pia Schackinger Christensen

Pia Schackinger Christensen er autoriseret optometrist med egen klinik i København: Fovija Synstræningsklinik. Hun er uddannet optometrist i 1991 og har i 12 år arbejdet i Thiele på Købmagergade i København. Derudover har hun videreuddannet sig inden for samsynstræning og motorisk træning. Pia har arbejdet meget med mindre børn med motoriske udviklingsproblemer og børn med indlærings-/læseproblemer. Pia holder foredrag og underviser på sit faglige felt. Læs mere her.

Psykoterapeut MPF, integreret legeterapeut Birte Glud

Birte Glud er integreret legeteraput, psykoterapeut MPF og pædagog. Er dimplomuddannet i integreret psykoterapi og uddannet tegneterapeut. Hun har haft egen praksis på Frederiksberg siden 1992 og har haft mange hundrede børn i terapeutisk forløb. Birte arbejder meget med sandplayterapi, men kombinerer med flere andre terapeutiske metoder. Hun arbejder desuden med forældrevejledning, supervision, foredrag og undervisning. Er medforfatter til bogen “Jeg vil så gerne nå dig”. Læs mere her.

 

Aktører desuden:

Lindevangskolens specialklasselærere Kathe Pedersen, Kristian Thorup, Mie Lorentzen, pædagoger fra Lindevangskolens SFO for A-gruppen (specialbørn) ved Christian Nielsen

Lindevangskolens pædagogiske leder Helle R. Frederiksen har været med i den indledende fase og er blevet holdt løbende orienteret.