Skoleprojekt – Formål

Bog - Bag symptomerne - Victor m blyant

 

Formålet med projektet var at afdække, om en tværfaglig, helhedsorienteret indsats kunne bringe børnene op på et højere funktions- og trivselsniveau med deraf følgende bedre indlæring.

 

Succeskriterier og gevinster

Succeskriteriet var, at indsatsen kunne bidrage til væsentlig bedre trivsel og indlæring. Registreret ved en beskrivelse af de respektive elevers sansemotoriske, indlæringsmæssige og samspilsrelaterede funktionsniveauer.

Gevinsterne ville være gladere børn i bedre trivsel og med større indlæringspotentiale og dermed også med mindre behov for specialindsats.