Forløb og priser

    RC-konsultation sofa

Et indsatsforløb omfatter:

  • Udredende og vejledende samtale, konkret handleplan
  • Individuelt tilpasset indsatsforløb med helhedsorienteret fokus: Neurologisk udvikling, fysiologisk balance, følelsesmæssig harmoni, samspil og ernæring
  • Opfølgende samtaler undervejs i processen

Kan efter behov suppleres med:

  • Observation og vejledning i hjemmet
  • Observation og vejledning i institution/skole
  • Rådgivning og vejledning til kommunale instanser, deltagelse ved møder

 

Opfølgende samtaler kan foregå via Skype, hvis I bor langt fra os.

Bor I i udlandet, gælder det også den udredende samtale.

 

Behandlings- og terapiforløb foregår i jeres eget regionale område, så vidt det overhovedet er muligt. Vi har tilknyttet over 125 behandlere og terapeuter over hele Danmark, en lang række behandlere i Norge samt flere i Stockholm-området, Sverige.

Vi gennemfører som udgangspunkt kun ét indsatsområde ad gangen.

 

Handleplan og rapport:

Efter en udredende samtale får I en kort skriftlig plan over den helhedsorienterede indsats, vi har aftalt.

Ønsker I en mere uddybende rapport på baggrund af den udredende samtale, kan den tilkøbes.

Oplys gerne ved tidsbestillingen, om I har brug for en uddybende rapport.

 

Udtalelse alene på baggrund af tilsendt materiale:

I særlige tilfælde kan der være brug for en udtalelse om generelle forhold hos fx for tidligt fødte børn, uden vi har haft en forudgående udredende samtale. Det vil ofte være i forbindelse med offentlig sagsbehandling. Udtalelsen vil tage udgangspunkt i det konkrete barns sagsforløb, men vil relatere alle aspekter til almindelig udvikling hos børn med den livshistorie, der er tale om i det enkelte tilfælde.

Vi har erfaring med tvangsfjernede børn, der er for tidligt født.

 


Priser:

 

Timepriser for konsulentydelser, herunder udredende samtale: 

Danmark, Norge og Sverige: DKK 850.

Øvrige udland: DKK 1.000 (lille merudgift til afdækning af indsatsmuligheder i det pågældende land).

 

I kan betale pr. gang eller samlet.

I de tilfælde, hvor konsulenten kommer i hjem, institution, skole eller kommune, beregnes der kørepenge efter statens gældende takst.

Ved samtaler og sansemotoriske test i Norge deles udgifterne til rejse og ophold mellem de tilmeldte forældre.

 

Priser for rapporter og udtalelser:

Rapport på baggrund af en udredende samtale: kr. 950.

Udtalelse på baggrund af tilsendt materiale, grundpris: kr. 1.850.

Ved meget omfattende sager vil der være et pristillæg, som vi beregner og oplyser, inden opgaven påbegyndes.

 

Timepriser for behandling og terapi i Danmark og udlandet:

Priser for de individuelle behandlingsmæssige og terapeutiske indsatsforløb varierer ud fra behandlings-/terapityper og afregnes direkte med behandlerne med betaling pr. gang.

 

Afbud

Afbud meldes pr. telefon (evt. på telefonsvarer) senest kl. 08:30 samme dag, som konsultationen er aftalt til.

Ved afbud senere end kl. 08:30 og ved udeblivelse faktureres kr. 850.

  Torvald fisker  Nanna Tornberg  Nanna med børneflok

Tilskudsmuligheder

Du kan læse mere om tilskudsmuligheder ved at klikke her