Om os

Marina og Filip kysserHvem er vi?

Rafael Centeret er et tværfagligt center, der tilbyder rådgivning, behandling og terapi til børn, unge og voksne, der ikke trives optimalt. Forståelse, imødekommenhed og helhedsbetragtninger er nøgleord hos os. Centeret er etableret som en selvejende institution – og dermed et non-profit foretagende – der ledes af Jonna Jepsen.

Centeret har ingen politiske eller religiøse tilknytninger. Det er navngivet efter Rafael, som i mytologien står for omsorg, medfølelse, trøst, kundskab, videnskab samt heling af fysiske og psykiske ubalancer.

 

 

Positiv udvikling og god trivsel

For at opnå en positiv udvikling og god trivsel hos et barn eller ungt menneske er det essentielt at have fokus på

 • fysisk stimulering og påvirkning af nervesystem og hjerne, herunder kost og søvn
 • hjælp til at finde ro indeni
 • gode rammer for og støtte til følelsesbearbejdning
 • en kærlig, anerkendende og struktureret tilgang til børnene /de unge

En sådan helhedsorienteret indsats skaber nye nervebaner i hjernen, ro i krop og nervesystem, lindring af følelsesmæssige belastninger samt nye positive følelsesmæssige erfaringer.

Det bliver nemmere for barnet/den unge at være og at lære. Den indre trivsel optimeres, og samspillet med andre kommer til at fungere bedre. Selvværd og selvtillid øges – en positiv spiral er påbegyndt.

Det er vores erfaring, at stort set alle dysfunktioner og ubalancer kan bedres.

 

Sådan arbejder viOliver og mor i glad samspil

Vi starter med en udredende samtale, hvor vi kommer hele vejen rundt om jeres barns historie, tilstand og trivsel, Vi har fokus på hele familien som en enhed.

På baggrund af de udfordringer, I slås med, vil vi give årsagsforklaringer og lægge en helt konkret handleplan.

Handleplanen vil indeholde et behandlingsmæssigt/terapeutisk forløb, som foregår så tæt på jeres lokalområde som muligt. Vi har ca. 150 dygtige og hjertevarme behandlere/terapeuter inden for et bredt spektrum af fagområder. De er fordelt over hele Danmark, lige som vi har en del i Norge og Sverige.

Vi vil desuden gå detaljeret ind i pædagogik, samspil og rammer i hverdagen, og vi vil vejlede og støtte jer i beslutninger om fx institutions- eller skolevalg og valg af fritidsaktiviteter. Er der behov for det, vil vi komme på hjemmebesøg, lige som vi vil samarbejde med dagpleje, institution, skole, PPR, Børn- og unge-rådgivning, samt andre relevante instanser, hvor det er påkrævet.

Vi anvender skemaer, som gør det nemt for jer som familie at holde den røde tråd og gennemføre de aftalte ændringer, så de bliver implementeret fuldt i familiens hverdag. Skemaerne er også et rigtig godt værktøj til at få øje på de løbende små og store fremskridt.

De er et supplement til den personlige vejledning, hvor vi går direkte ind i de specifikke detaljer, I som forældre har brug for sparring til, og hvor vi ikke mindst får sat forholdene i perspektiv og skabt et nyt overblik. Vi tager også løbende fat i nye situationer, som påkalder sig opmærksomhed og behov for løsninger.

Vi følger op med samtaler, hvor vi drøfter indsatsforløbet: Hvor har der været fremskridt, er der noget, der er svært, hvad mangler vi og i hvilken rækkefølge skal vi tage de næste skridt?

På den måde sikrer vi, at I får den bedste støtte undervejs i processen, at vi holder kursen og at vi opnår optimale resultater.

 

Også unge og voksne, der ikke trives helt godt, og som har svært ved at komme videre i livet på en positiv måde, kan vi støtte og vejlede med indlevelse og en konstruktiv, afhjælpende tilgang.

Vi har spidskompentence på området for tidligt fødte børn, unge og voksne, men har stor erfaring med alle årsager til nedsat funktion og trivsel.

 

Book tid til en samtale på 7020 1509 eller post@rafaelcenteret.dk

 

Frederik 5 månederSe videoer om børns udvikling og trivsel og få konkrete råd til hverdagen her

I videoerne beskriver Jonna Jepsen typiske vanskeligheder, som børn kan være i, og giver konkrete forslag til, hvordan man kan imødekomme dem.

Du får let forståelige og logiske forklaringer på sammenhænge mellem barnets historie og aktuelle trivsel og adfærd. Det giver en dybere forståelse af dit barns udfordringer i hverdagen.

Du får også forslag til, hvordan du kan tilrettelægge hverdagen og tilgangen til barnet, så det støtter processen med en god trivsel og en positiv udvikling.

 

 

Inklusionsarbejde på skoler

Vi tilbyder helhedsorienterede indsatsforløb på skoler. Vi har overordentlig gode resultater med dette arbejde. Det er dokumenteret via vores interventionsprojekt i to specialklasser på Lindevangskolen, Frederiksberg.

Læs meget mere om det og find link til TV-dokumentaren om projektet “Jeg hader ADHD – børn i en diagnosetid” her

 

Projektbørn

 

Coaching og supervision til fagfolk

Rafael Centeret tilbyder ikke alene helhedsorienteret indsats til børn og unge med nedsat trivsel og deres familier, men også til fagfolk, der arbejder med disse grupper.  Vi er klar til at rykke ud, når der er brug for professionel coaching og supervision.

 

Kompleksitet i forståelsen og helhed i indsatsen

Vi har mange års erfaring og ekspertise med børn og unge, der har nedsat trivsel. Nedsat Jonathan 5 år smiltrivsel kan skyldes mange forhold; fx ugunstigt miljø i fostertilstanden, en svær fødsel (kop, kejsersnit, langvarig véproces, lav Apgar m.m.), et behandlingskrævende efterfødselsforløb, hospitalisering, adoption, tidlig adskillelse fra forældre, for tidlig fødsel eller ugunstige forhold i hverdagen. Vi er godt rustede til at støtte børn og deres familier i at finde den optimale vej til bedre trivsel og højere funktionsniveau. Vi bygger på et tværfagligt samarbejde mellem fagfolk med specialviden om børn og unge med nedsat trivsel og funktionsniveau. Vi har et netværk af ca. 125 behandlere og terapeuter fordelt over hele landet. Vi har desuden omkring 50 samarbejdspartnere i Norge og nogle i Sverige. Følger af præmaturitet er et særligt kompetenceområde hos en stor del af vores tilknyttede fagfolk.

Vi har en central koordinering af opfølgningstilbuddene.

Effekten af vores indsats er dokumenteret i dels en spørgeskemaundersøgelse dels et interventionsprojekt.

I kan have glæde af vores indsats, fordi

 • vores helhedstænkning er bred og sammenhængende: God trivsel er afhængig af mange faktorer. Se illustrationen helhedsstjernen her.
 • vi har en unik og banebrydende indsigt i årsagerne til børnenes/de unges funktionsnedsættelser og i effektive behandlings- og terapiformer, både autoriserede og komplementære
 • vi har en anerkendende tilgang til barnet og familien
 • vi rummer og forstår uden at dømme
 • vi har generelt korte ventetider og hurtig ekspedition
 • vi har daglig pædagogik og samspil som et meget vigtigt fokuspunkt og tager gerne på hjemmebesøg for at vejlede konkret og detaljeret
 • vi er servicemindede, handlekraftige, effektive og resultatorienterede
 • vi har fokus på det ubevidste sinds meget store betydning for barnets/den unges trivsel og udvikling
 • vi arbejder målrettet med og har flere indfaldsvinkler til effektiv sansemotorisk og neuropsykologisk bearbejdning og stimulering
 • vi inddrager kost, ernæring og spisning som en væsentlig del af barnets/den unges trivsel

Visitation og tilskud

Stine 8 år
Stine 8 år

Alle, der har behov, kan konsultere centeret privat. Kommuner og regioner kan benytte vores specialekspertise til børn og unge, der er i nedsat trivsel eller med lovtekstens ord “har nedsat funktionsniveau som følge af for tidlig fødsel eller funktionsnedsættelse af anden årsag”.

Der er lovmæssig mulighed for, at udgifter til terapi, familieterapi og konsulentbistand kan dækkes via § 52 i Serviceloven. Det forudsætter dog en forudgående § 50 udredning i kommunalt regi.

§ 11 kan også anvendes, og den kræver ikke en forudgående § 50-undersøgelse.

§ 32 giver mulighed for støtte til træning i hjemmet. Det vil altid være en skønssag, hvad det enkelte barn har behov for, og hvad kommunen vil bevilge. Flere sundhedsforsikringer giver tilskud til psykologforløb, fysio-/ergoterapi, zoneterapi og akupunktur, ligesom ‘danmark’ giver tilskud til nogle indsatsområder. Se mere detaljeret tekst om tilskudsmuligheder her

 

I mange tilfælde vil vi dog anbefale at overveje nøje, om jeres ressourcer skal bruges på lange sagsforløb, test, undersøgelser osv. med henblik på at opnå tilskud. De menneskelige ressourcer, et sådant forløb kræver, kan være givet bedre ud på barnet/børnene og familien som helhed.