Når børn foretrækker mad med bestemt lugt, smag og konsistens

 

 

Rigtig mange børn er yderst opmærksomme på madens lugt, smag og konsistens. En del af dem spiser et meget begrænset udvalg af mad, mens andre spiser mere varieret, men søger krydret og stærk mad samt hård konsistens. Det er der nogle dybere forklaringer på.

 

Af Jonna Jepsen, specialkonsulent, Rafael Centeret

 

Oplevelsen af smag og spisning er knyttet til alle sanser og til sanseintegrationsevnen.

Et barns smagsfunktion kan være over- eller undersensitiv, hvis det har problemer med sanseintegration. Det kan have indflydelse på både lugt, smag og konsistens.

Sanseintegrationsproblemer kan således være en væsentlig årsag til et barns udfordringer med mad og spisning.

Når et barn har en over- eller undersensitiv smags- og lugtesans, vil det påvirke barnets spisevaner og ernæring.

Oplever du flere af reaktionsmønstrene nedenfor hos dit barn, er der grund til at være obs på tilstanden i barnets nervesystem og sanseapparat.

 

Indikationer på smagssensitivitet hos børn

  • Undgår mad, som de fleste børn på samme alder gerne spiser
  • Spiser kun en ekstremt begrænset mængde fødeemner (under 10)
  • Foretrækker bestemte smagstyper
  • Reagerer tydeligt på en ny smag
  • Får nemt kvalme
  • Foretrækker meget stærk eller varm mad
  • Hard et meget svært med bestemte madkonsistenser
  • Bryder sig ikke om mad, der er for kold eller varm
  • Sutter eller smager ofte på uspiselige genstande (legetøj, blyanter, papir, modelervoks)

 

Vi kan opdele børnene i to grupper: Dem, der henholdsvis har over- og undersensitiv smagsfunktion.

 

Oversensitiv over for smag, lugt og konsistens

De børn, der er oversensitive over for smag, lugt og konsistens, bryder sig ikke om fødevarer med stærk smag. Det kan fx være løg, hvidløg, vineddike, chilipeber og lignende.

Smagen overdimensioneres i barnets sanseoplevelse og bliver en alt for massiv påvirkning.

Og børnene kan ligefrem blive dårlige eller kaste op, når de præsenteres for en konsistens, som de er sensitive overfor. De vil også typisk reagere på lugten af maden, inden de overhovedet har smagt på den. Lugt og smag er tæt forbundet, og nogle af disse børn er egentlig mere sensitive på lugtesansen end følesansen.

Disse børn vil typisk nægte at spise det meste af den mad, de bliver præsenteret for. Det fører til en berettiget bekymring for barnets næringsindtag og sundhed.

 

Undersensitiv over for smag, lugt og konsistens

I kontrast til børnegruppen beskrevet ovenfor ser vi de undersensitive børn, der kan spise meget stærk og krydret mad samt mad med hård konsistens.

Deres sanseapparat underregistrerer forskellige stimuli, og de har svært ved at skelne smagsvarianter fra hinanden. De søger et sensorisk input i mundens led, bl.a. kæbeled, og også en taktil stimulering. Det er årsagen til, at de kan foretrække meget forskellig mad, stærke madvarer og knasende konsistenser som fx knækbrød, nødder og chips. Lige som de typisk konstant vil opsøge andre ikke-madrelaterede sansestimuli for at kunne mærke sig selv.

 

Andre sensoriske problemer i forhold til mad og spisning

Når et barn kun spiser få forskellige madtyper, kan det være fordi, det undgår mad med særlig konsistens eller temperatur.

Det barn, der undgår mad, som skal tygges gundigt – fx kød, kerner og hårdt brød – har muligvis svage kæbemuskler. Er det tilfældet, vil man igen skulle være obs på barnets generelle muskeltonus.

Disse tilstande indikerer sensoriske problemer, der ikke bare relaterer til smags- og lugtesansen, men til hele sansesystemet. Generelt kan man sige, at de børn, der er oversensitive over for smag, lugt og konsistens, grundlæggende har et oversensitivt nervesystem. Mange af dem vil have en lav arousal (vågenhedsgrad i hjernestammen) og dermed et lavt energiniveau. Omvendt vil de børn, der er undersensitive over for lugt, smag og konsistens, grundlæggende have et hyperaktivt nervesystem og således også en høj arousal og et højt energiniveau.

 

Det kan du gøre for at hjælpe dit barn

Hvis du har et barn med et forstyrret spisemønster, som relaterer til et sanseapparat i ubalance, er der en del ting, du kan gøre.

Er dit barn oversensitivt i forhold til lugt og smag, kan du som en start anskaffe en tallerken med ruminddeling. Prøv at fylde to af rummene med mad, som barnet allerede kender og accepterer, og to andre rum med ny mad, som du gerne vil introducere. Selv om barnet ikke spiser den nye mad de første gange, skal du fortsætte med at tilbyde den. Det er vigtigt at lade barnet have kontrollen. Ingen tvang, lokken eller trusler.

Du kan også variere konsistensen af det samme fødeemne. Hvis dit barn fx kan lide friske æbler, kan du prøve at tilbyde dem som bagte, tørrede eller revne. Det giver barnet mulighed for at tage nye konsistenser til sig. Det gælder om hele tiden at operere ud fra barnets nærmeste udviklingszone.

Det er vigtigt ikke at tale om maden, så det bliver en psykologisk magtkamp, som kun gør situationen værre, men bare lade nye fødeemner og konsistenser være muligheder, barnet selv kan vælge til. Det sker tit, at barnet smager noget nyt, når det er sammen med venner eller passes af fx bedsteforældre.

Uanset om dit barn er over- eller undersensitivt over for mad, lugte og konsistenser, er det en god idé at nedskrive barnets reaktioner på mad og lugte. Reaktionerne vil især være tydelige, når du præsenterer barnet for nye fødeemner. Den daglige registrering vil hurtigt vise dig et mønster, som du gerne skulle kunne genkende i artiklen her. Noterne kan du med fordel tage med til en fagperson, der kan være behjælpelig med at lægge en konkret handleplan for at afhjælpe de bagvedliggende årsager til den sensoriske ubalance.

Det kan fx være os i Rafael Centeret. Vi vil tage os kærligt af situationen ved at afdække årsagssammenhænge og lægge en konkret handleplan, der kan få sanseapparatet i balance og på den måde give dit barn nye grundlæggende forudsætninger for et godt spisemønster.

Kontakt os her


 

Lukket for kommentarer.