“Jeg hader ADHD. Børn i en diagnosetid”

JEG HADER ADHD

Filmen “Jeg hader ADHD. Børn i en diagnosetid” er bygget over et interventionsprojekt i 2 specialklasser på Lindevangskolen, Frederiksberg, som vi gennemførte i perioden 01.07.2011-01.11.2011

Der er tale om en ny og gennemgribende indsats til børn i vanskeligheder.

 

Filmen blev vist på 16 af landets biblioteker den 27. maj 2013.

Den blev vist i en kortere version på TV2 den 4. juni 2013 med genudsendelse den 8. juni 2013, kl. 12:15.

Den er desuden blevet vist på norsk og svensk TV.

 

Marino, Martine, Victor
Marino, Martine, Victor

 

 

De tre hovedpersoner i filmen udviklede sig markant og kom i væsentlig bedre trivsel i løbet af Rafael Centerets interventionsprojekt i deres specialklasse på Lindevangskolen, Frederiksberg

 

Marino fik kontrol over sig selv og sine impulser og reagerede ikke længere aggressivt. Han havde markant mindre frustration og færre og svagere reaktioner. Blev mindre grænsesøgende, bedre til at tilpasse sig, mere hynsyntagende, bedre til at sætte ord på følelser, bedre til at løse konflikter og mere tryg. Hans selvopfattelse og identitet blev styrket, han fik et bedre spisemønster og hans skoletrivsel og indlæring blev bedre; hukommelse, koncentration og læsning blev styrket.

 

Martine blev fri af sin epilepsidiagnose, sin medicin og sine ritualer/manier. Hun blev bedre til at huske, ræsonnere, koncentrere sig, læse, indlære og lave lektier. Hendes spisning blev bedre, hun havde ikke længere mareridt, og hun blev bedre til at håndtere konflikter. Ikke mindst skete der en revolution i hendes følelsesliv: Hun fik en tilknytning til sin far, udviklede sit sociale liv, begyndte at vise kærlighed og empati og fik et bedre selvværd.

 

Victor fik mere ro og rummelighed og blev bedre til at holde koncentrationen og opmærksomheden, styre sine impulser og sætte ord på følelser og situationer. Hans indlæring blev bedre, han blev sjældnere vred og oprørt, fik mere gåpåmod, blev mere hensyntagende, havde færre mareridt, spiste mere afbalanceret og havde ikke længere hovedpine.

 

 

OBS: Kun Victor havde fået en ADHD-diagnose. Martine havde tidligere diagnosen, men den blev erstattet af en epilepsidiagnose, som hun nu efter Rafael Centerets indsatsforløb ikke længere har.

Marino havde ikke en egentlig bogstavdiagnose, men var kategoriseret som et barn “med tilpasningsreaktion, adfærdssymptomer og emotionelle symptomer”.

 

 

Læs mere om børnene i filmen her

Læs mere om projektet under “Jeg hader ADHD” i menubjælken ovenfor.

Læs mere på filmens Facebookside 

Køb filmen i sampak med bogen “Bag symptomerne og ind til barnet” her

Køb filmen alene som DVD her

Stream filmen på vimeo.com

 

Kontakt projektleder Jonna Jepsen på tlf. 7020 1509 eller mail jonna@rafaelcenteret.dk

 

 

Interventionsprojektet er støttet af FrederiksbergFonden og Den Faberske Fond.