Faggrupper tilknyttet Rafael Centeret

Rafael Centeret er specialiseret i helhedsindsats.

Ved en udredende samtale finder Rafael Centerets koordinator sammen med forældrene eller den voksne klient frem til den optimale indsats for den enkelte.

Hver klient er unik og har sin helt egen historie. Ud fra klientens historie, tilstand og daglige rammer foreslår vi en individuel handleplan. Vi er erfarne i at finde den helt rigtige sammensætning af indsats i den rigtige rækkefølge.

Det er vores erfaring, at den udredende samtale giver henholdsvis forældrene og den unge eller voksne klient en række aha-oplevelser. Når vi forklarer sammehænge og årsag/virkning, giver det klienten en dybere forståelse og dermed et godt afsæt for at ændre dagligdagen i positiv retning.

Rafael Centerets koordinatorer fungerer som tovholdere og holder sig løbende opdateret om indsatsen for den enkelte klient igennem et helhedsorienteret forløb.

Tilknyttede faggrupper:

Børneergoterapeut

Observation og vejledning i hjem og pasningstilbud vedr. fysiske omgivelser, rammer, udfoldelses- og stimuleringsmuligheder.

Børnefysioterapeut

Udredning, adfærdsanalysering. Udførelse af Bailey-test og Movement ABC-test efter behov (dokumentation). Undervisning og rådgivning.

Castillo Morales-terapeut

Flere af vores ergoterapeuter er uddannede Castillo Morales-terapeuter, hvilket bl.a.  børn med oralmotoriske vanskeligheder har stor gavn af.

Familieterapeut

Terapeutisk arbejde med hele familien med henblik på at opbygge et godt samspil og gode, nære relationer.

Homøopat/biopat

Tester for ubalancer i kroppen og behandler med homøopatisk medicin samt kosttilskud.

Koordinator/specialkonsulent

Afholder udredende og opfølgende samtaler. Tværfaglig, helhedsorienteret udredning og rådgivning. Tovholderfunktion i det samlede forløb.

Kranio-sakral terapeut

Afbalancering af nervesystem, genoprettelse af nervebaners forbindelser. Opløsning af blokeringer. Genoprettelse af skævheder. Knogler, muskler, led, bindevæv.

Kunstterapeut

Terapeutisk forløb for opløsning af tidligt erhvervede traumer samt bearbejdning af barnets eller den unges øjeblikkelige udfordringer i livssituationen. For børn fra ca. 4 år.

Lydbehandler

Test og lydbehandling ved indlæringsproblemer, som er relateret til hørelsen. Lydbehandling går ud på at få ørerne til at høre ens ved hjælp af specielle lyde, som man lytter til hjemme.

Motorikvejleder

Test, trænings-/stimuleringsvejledning og retest med det primære formål at støtte og stimulere barnets sansemotoriske udvikling ud fra grundmotorikkens principper. Grundmotorikken er basis for al videre udvikling og indlæring.

Osteopat

Osteopati er en medicinsk videnskab, som benytter sig af manuelle teknikker til diagnose og behandling. Det er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi og patologi. Diagnose og behandling retter sig mod de fysiske stressfaktorer og spændinger, der påvirker helbredet og de neurologiske funktioner. Osteopaten søger efter og afhjælper den grundlæggende årsag til problemet.

Psykoterapeut

Terapeutisk forløb for opløsning af tidligt erhvervede traumer samt bearbejdning af klientens øjeblikkelige udfordringer i livssituationen. Familieterapi, forældreterapi, parterapi m.m.

Pædagogisk konsulent

Rådgivning og vejledning i pædagogiske spørgsmål, herunder samspil, indretning, rutiner, ritualer, rammer, samarbejde institution/hjem.

Rideterapeut

I Heste- og Rideterapi er kontakten mellem barnet/den unge, hesten og terapeuten afgørende. Det er i kontakten med hest og terapeut, at barnet/den unge finder støtten og muligheden for at komme i kontakt med sig selv; egne følelser, styrker og ressourcer.

Samspilskonsulent, Marte Meo

Terapeutisk forløb eller rådgivning for at opnå et sundt, naturligt samspil. Arbejde med udviklingsstøttende kommunikation og barnets/omsorgsgiverens ressourcer.

Sandplay-/legeterapeut

Terapeutisk forløb for opløsning af tidligt erhvervede traumer samt bearbejdning af barnets eller den unges øjeblikkelige udfordringer i livssituationen. For børn fra ca. 4 år.

Skolekonsulent

Rådgivning og vejledning i pædagogiske og indlæringsmæssige spørgsmål, herunder samspil, indretning, rutiner, ritualer, rammer, samarbejde skole/SFO/hjem.

Socialrådgiver

Rådgivning og vejledning i lovgivningens muligheder samt kontakt til klientens kommune. Bisidder ved møder.

Spisetræningsspecialist

I spisetræning arbejdes med barnets forhold til mad og spisning samt forældrenes rolle heri. Via observation og grundig forældrevejledning støttes barnet i at tage ansvar for eget fødeindtag.

Spædbarnsterapeut

Terapeutisk forløb for forældre og barn. Barnets underbevidste traumer bliver synliggjorte og mødt med erkendelse, opgør og nyt håb. De voksne tager ansvar og løfter tunge følelsesmæssige åg fra barnets skuldre.

Synstræningskonsulent

Test og træning af syn/samsyn og motorik. Optimerer barnets forudsætninger for at kunne læse, indgå i leg, dyrke sport og andre fritidsinteresser.

Tankefeltterapeut

Tankefeltterapi, eller TFT, er en sikker, hurtig og kort terapiform. Terapeuten hjælper klienten med at indkredse de følelser og tankemønstre, der skal tages fat i, så de kan blive opløst/transformeret. Behandlingen kan dokumenteres med hjerterytmevariationsmåling.

Zoneterapeut

Behandle med zoneterapi + kinesiske børneurter for at styrke de organer/funktioner, der er årsag til symptomer som fx hyppige infektioner, astmatisk bronkitis, mellemørebetændelse og mave-tarmproblemer.

Alle behandlere har erfaring med præmature og andre børn/unge, der ikke trives optimalt.