Bogholderi

Helle Solhof Nielsen

Helle Solhof Nielsen
Helle Solhof Nielsen

Baggrund

  • 1983 – 1985 på revisionskontor
  • 1986 uddannet hjemmehjælper
  • 1990 – arbejdet i hjemmeplejen og på plejehjem
  • 1996 uddannet sygeplejerske
  • 1999 mor til en ekstremt for tidligt født dreng
  • 2000 med til at starte Dansk Præmatur Forening. Her sad jeg med medlemsregistrering og medlemsdatabase og fungerede fra start og i en årrække frem som kasserer. Har været med til både at starte og køre foreningens støttekorps på Rigshospitalet og har været emnerådgiver.