Bliver dit barn nemt stresset og overstimuleret?

 

Så er det en god idé at se nærmere på de primitive reflekser og sansemotorikken som sådan.

 

De primitive reflekser er en ufrivillig motorisk respons på et sensorisk input, altså et sanseindtryk.

Naturens formål med ’konstruktionen’ er at beskytte barnet mod farer, som dets højere udviklede hjerneområder ikke kan nå at reagere på, fordi de har en længere bearbejdningstid eller ’latenstid’. De primitive reflekser har en meningsfuld og nyttig funktion frem til ca. 1 års-alderen. Derefter integreres de i de øvrige hjernefunktioner, og barnet kan nu selv kontrollere sine reaktioner.

Men er barnets nervesystem underudviklet eller fejlstimuleret, integreres de primitive reflekser ikke. Så vil barnet meget nemt blive overstimuleret, og hjernen vil reagere på alle input – også dem, som den i forhold til barnets alder ikke skulle reagere på. Fx en høj lyd, en hurtig bevægelse eller en uventet berøring.

Uintegrerede reflekser kan forsinke barnets udvikling og give problemer med indlæring.

 

Symptomer på uintegrerede reflekser hos et barn:

  • Kan ikke trille eller kravle
  • Sidder i w-position
  • Er tågænger
  • Spjætter ved høje lyde
  • Er vådligger
  • Hovedet følger ufrivilligt armens bevægelser
  • Problemer med balance, koordination, muskel-ledsans, planlægning af motorisk aktivitet.

Barnet behøver ikke at have alle symptomer, men kan du krydse flere punkter af, vil det være en god idé at få set nærmere på barnets sansemotoriske tilstand.

 

En individuel test viser præcist dit barns tilstand

Når vi skal vurdere et barns grundmotoriske udviklingsniveau, foretager vi en grundig test af ca. 1½ times varighed. Testen foregår i legende samspil med barnet og med stor respekt for barnets integritet. Den vil tydeligt vise, om alle reflekser er blevet integreret, lige som den giver os status på balance, koordination, krydsbevægelser, muskel-ledsans, følesans, hasemuskler, achillessener m.m. Vi kommer hele vejen rundt og afdækker det samlede og præcise billede af barnets sansemotoriske tilstand.

 

Reflekserne integreres via sansestimulering

Når barnets grundmotoriske udviklingsniveau er afdækket, viser motorikvejlederen jer, hvordan I kan sansestimulere jeres barn hen over en periode på nogle måneder. Når I udfører stimuleringen dagligt og efter motorikvejlederens anvisninger, vil barnets reflekser blive integreret, og nervesystemet/hjernen vil nå et alderssvarende udviklingsniveau.

Der kommer ro i hoved og krop, og barnet vil blive i stand til at bruge sin krop på en mere varieret måde. Det betyder, at barnet herefter naturligt selv vil stimulere den videre sansemotoriske udvikling.

 

Der skal et helhedsperspektiv til for at opbygge hele barnets fundament

Min erfaring er, at der aldrig er noget indsatsområde, der kan stå alene. Når jeg har udredende samtaler med forældre, starter vi med at se på barnets historie, og der finder vi årsagen til dets sansemotoriske udfordringer. Historien giver mig også nøglen til at afklare, hvilke andre indsatser der skal til, for at barnet kommer ind i en sund og alderssvarende udvikling og en god trivsel på alle områder. Det gælder børn og unge i alle aldre.

 

Det kan fx være, at sansestimuleringen skal suppleres med kranio-sakral terapi, osteopati, synstræning eller lydbehandling. Det kan også være, at barnet efterfølgende skal i et traumeforløsende terapiforløb. Vi vil desuden have fokus på søvn, kost og immunforsvar, og som det allervæsentligste barnets daglige samspil med sine omgivelser. Hvordan bliver barnet mødt ude og hjemme? Hvordan kan I som forældre forstå jeres barns grundlæggende behov og årsagerne til dem? Hvordan kan I imødekomme behovene i jeres daglige pædagogik, så I opbygger barnets selvværd, selvtillid og funktionsdygtighed? Og hvordan kan I sikre, at I selv har overskud og følelsesmæssig balance til at udfylde forældrerollen på bedste vis?

 


Vi har et netværk at dygtige og hjertevarme behandlere og terapeuter over hele landet samt en del i Norge og Sverige.

Den udredende samtale foregår i Holbæk. Lejlighedsvist også i Jylland, Oslo og Stavanger.

Har I brug for vores helhedstilgang til at få jeres barn og familien i god balance og trivsel, er I meget velkomne til at kontakte os for at bestille tid til en udredende samtale.

 


 

 

 

 

Lukket for kommentarer.