Børn og unge i trivsel og udvikling

Nanna og mor med redningsvest 2Bog - Bag symptomerne - Victor m blyantJacob i kajakOliver med blomst

Når børn og unge har brug for hjælp og støtte til at komme i god trivsel og udvikling

Når et barn eller et ungt mennesker viser tegn på ikke at trives optimalt, kan der være brug for, at nogen giver gode forklaringer på udfordringerne og komme med en helt konkret plan for at opbygge en god trivsel og udvikling, som har en varig effekt

 

Nanna Tornberg

Nanna, 3 år

 

Følger af en vanskelig start på livet eller belastende omstændigheder i barnets liv kan være starten på en negativ spiral med nedsat trivsel i bl.a. samspil, tilknytning, adfærd, koncentration, aktivitetsniveau, indlæring, følelsesliv, søvn, spisning og immunforsvar.

Uden den rigtige indsats kan spiralen fortsætte, og det vil betyde nedsat livskvalitet, både for barnet/den unge og familien. Nogle børn får en bogstavdiagnose som fx ADD, ADHD eller GUA, andre gør ikke. Diagnose eller ej – det er muligt at forebygge og behandle disse udfordringer og opnå et harmonisk liv med god livskvalitet.

 

Rafael Centeret er en selvejende institution og dermed et supplement til det offentlige social- og sundhedsvæsen.

Vi tilbyder en unik sammensætning af rådgivning, forebyggelse og behandling til familier med børn og unge, der har en historie og tilstand, som giver anledning til bekymring for barnets trivsel, udvikling og velbefindende.

 

Vi går bag om symptomerne og finder der årsagerne til børnenes udfordringer.

Når vi kender årsagerne, har vi nøglen til den rette helhedsorienterede indsats for barnet og familien, og vi kan sammen bryde den negative spiral og skabe varige positive forandringer.

Vi lytter aktivt og indlevende til bekymringerne, finder og forklarer årsager og sammenhænge og ikke mindst guider til en afhjælpende indsats.

 

Se her en kort video.

 

Positiv udvikling og god trivsel

For at opnå en positiv udvikling og god trivsel hos et barn eller ungt menneske er det essentielt at have fokus på

 

  • fysisk stimulering og påvirkning af nervesystem og hjerne, herunder kost og søvn
  • hjælp til at finde ro indeni
  • gode rammer for og støtte til følelsesbearbejdning
  • en kærlig, anerkendende og struktureret tilgang til børnene /de unge

En sådan helhedsorienteret indsats skaber nye nervebaner i hjernen, ro i krop og nervesystem, lindring af følelsesmæssige belastninger samt nye positive følelsesmæssige erfaringer.

Det bliver nemmere for barnet/den unge at være og at lære. Den indre trivsel optimeres, og samspillet med andre kommer til at fungere bedre. Selvværd og selvtillid øges – en positiv spiral er påbegyndt.

 

I en udredende samtale kommer vi hele vejen rundt om jeres barns historie, tilstand og trivsel og lægger derudfra en konkret helhedsorienteret handleplan.

 

Ved en opfølgende samtale kan vi vejlede og støtte jer i beslutninger om fx institutions- eller skolevalg, valg af fritidsaktiviteter, et behandlingsmæssigt eller terapeutisk forløb, pædagogik og rammer i hverdagen og meget mere.

De udfordringer, I slås med, kan vi sammen analysere og på den baggrund lægge en konkret handleplan.

 

Også unge og voksne, der ikke trives helt godt, og som har svært ved at komme videre i livet på en positiv måde, kan vi støtte og vejlede med indlevelse og en konstruktiv tilgang.
Book tid til en samtale på 7020 1509 eller post@rafaelcenteret.dk

 

RC-konsultation sofaRC-konsultation reol afstand