Børn og unge i trivsel og udvikling

Nanna og mor med redningsvest 2Bog - Bag symptomerne - Victor m blyantJacob i kajakOliver med blomst

Når børn og unge har brug for hjælp og støtte til at komme i god trivsel og udvikling

Når et barn eller et ungt mennesker viser tegn på ikke at trives optimalt, kan der være brug for, at nogen giver gode forklaringer på udfordringerne og komme med en helt konkret plan for at opbygge en god trivsel og udvikling, som har en varig effekt

 

Nanna Tornberg

Nanna, 3 år

 

Følger af en vanskelig start på livet eller belastende omstændigheder i barnets liv kan være starten på en negativ spiral med nedsat trivsel i bl.a. samspil, tilknytning, adfærd, koncentration, aktivitetsniveau, indlæring, følelsesliv, søvn, spisning og immunforsvar.

Uden den rigtige indsats kan spiralen fortsætte, og det vil betyde nedsat livskvalitet, både for barnet/den unge og familien. Nogle børn får en bogstavdiagnose som fx ADD, ADHD eller GUA, andre gør ikke. Diagnose eller ej – det er muligt at forebygge og behandle disse udfordringer og opnå et harmonisk liv med god livskvalitet.

 

Rafael Centeret er en selvejende institution og dermed et supplement til det offentlige social- og sundhedsvæsen.

Vi tilbyder en unik sammensætning af rådgivning, forebyggelse og behandling til familier med børn og unge, der har en historie og tilstand, som giver anledning til bekymring for barnets trivsel, udvikling og velbefindende.

 

Vi går bag om symptomerne og finder der årsagerne til børnenes udfordringer.

Når vi kender årsagerne, har vi nøglen til den rette helhedsorienterede indsats for barnet og familien, og vi kan sammen bryde den negative spiral og skabe varige positive forandringer.

Vi lytter aktivt og indlevende til bekymringerne, finder og forklarer årsager og sammenhænge og ikke mindst guider til en afhjælpende indsats.

 

Videoer om børns trivsel og udvikling

Her kan du se en række videoer, hvor Jonna Jepsen beskriver typiske vanskeligheder, som børn kan være i, og giver konkrete forslag til, hvordan man kan imødekomme dem.

Du får let forståelige og logiske forklaringer på sammenhænge mellem barnets historie og aktuelle trivsel og adfærd. Det giver en dybere forståelse af barnets udfordringer i hverdagen.

Du får også forslag til, hvordan du kan tilrettelægge hverdagen og tilgangen til barnet, så det støtter processen med en god trivsel og en positiv udvikling.

 

Når børn i førskolealderen ikke trives optimalt. Se video her

 

Når skolebørn ikke trives. Se video her

 

Symptomer på ubalancer i børns sansemotorik og sanseintegration. Se video her

 

Symptomer på belastninger i børns følelsesliv. Se video her

 

Børns sansemotorik og sanseintegration – hvad kan vi gøre? Se video her

 

Børns samspil og rammer i hverdagen – hvad kan vi gøre? Se video her

 

Rafael Centeret kan hjælpe med … Se video her

 

I videoerne gives mange råd til hverdagen, men når et barn ikke trives helt godt, har det brug for hjælp til at blive bygget op i nervesystem og følelsesliv. Vinklerne og mulighederne er mange, og det er altid nødvendigt at tage udgangspunkt i det enkelte barn.

Ved en udredende samtale i Rafael Centeret klarlægger vi, hvilken opbyggende indsats, der vil være optimal for det enkelte barn, så det får nye forudsætninger for at trives og udvikle sig. Vi vil have fokus på rammerne i hverdagen og anvise effektiv terapeutisk og/eller behandlingsmæssig indsats ud fra et helhedsperspektiv

Læs meget mere under “Om os”.

 

Velkommen!

 

RC-konsultation sofaRC-konsultation reol afstand