Velkommen

Nogen gange er der brug for en hjælpende hånd

At nogen kan give gode forklaringer på barnets eller den unges udfordringer og komme med en helt konkret plan for at opbygge en god trivsel og udvikling

 

Oliver født i uge 33+4

Oliver 4 år

Følger af en vanskelig start på livet eller belastende omstændigheder i barnets liv kan være starten på en negativ spiral med nedsat trivsel i bl.a. samspil, tilknytning, adfærd, koncentration, aktivitetsniveau, indlæring, følelsesliv, søvn, spisning og immunforsvar. Uden den rigtige indsats kan spiralen fortsætte, og det vil betyde nedsat livskvalitet, både for barnet/den unge og familien. Men det er muligt at forebygge og behandle disse følger og opnå et harmonisk liv med høj livskvalitet.

Rafael Centeret er en selvejende institution og dermed et supplement til det offentlige social- og sundhedsvæsen.

Vi tilbyder en unik sammensætning af rådgivning, forebyggelse og behandling til familier med børn og unge, der har en historie, som giver anledning til bekymring for barnets trivsel, udvikling og velbefindende.

Vi går bag om symptomerne og finder der årsagerne til børnenes udfordringer.

Når vi kender årsagerne, har vi nøglen til den rette helhedsorienterede indsats for barnet og familien.

Vi lytter aktivt og indlevende til bekymringerne, finder og forklarer årsager og sammenhænge og ikke mindst guider til en afhjælpende indsats.

Kompleksitet i forståelsen og helhed i indsatsen

Filip født i uge 27+2

Filip 18 år

Vi har mange års erfaring og ekspertise med børn og unge, der har nedsat trivsel. Nedsat trivsel kan skyldes mange forhold; fx ugunstigt miljø i fostertilstanden, en svær fødsel (kop, kejsersnit, langvarig véproces, lav Apgar m.m.), et behandlingskrævende efterfødselsforløb, hospitalisering, adoption, tidlig adskillelse fra forældre eller for tidlig fødsel. Vi er godt rustede til at støtte børn og deres familier i at finde den optimale vej til bedre trivsel og højere funktionsniveau.

Vi bygger på et tværfagligt samarbejde mellem fagfolk med specialviden om børn og unge med nedsat trivsel og funktionsniveau. Vi har et netværk af ca. 100 behandlere og terapeuter fordelt over hele landet. Vi har desuden samarbejdspartnere i Norge.

Følger af præmaturitet er et særligt kompetenceområde hos en stor del af vores tilknyttede fagfolk.

Vi har en central koordinering af opfølgningstilbuddene.

Effekten af vores indsats er dokumenteret i dels en spørgeskemaundersøgelse, dels et interventionsprojekt.

 

Sankt Ols Gade 10 C, Roskilde

Sankt Ols Gade 10 C, Roskilde